ภาพกิจกรรม : ภาพบรรยากาศการรับมอบตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved