ภาพกิจกรรม : การบำรุงและดูแลตู้น้ำเย็นภายในโรงเรียนชลประทานวิทยา วันที่ 12 มกราคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved