ภาพกิจกรรม : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนชลประทานวิทยา กับ Engineering and Marketing Company Limited วันที่ 9 มกราคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved