ภาพกิจกรรม : วันพ่อ แผนกปฐมวัย วันที่ 4 ธันวาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved