ภาพกิจกรรม : การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 วันที่ 4 ธันวาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved