ภาพกิจกรรม : การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 โครงการ ESMP และ โครงการ EP วันที่ 2 ธันวาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved