ภาพกิจกรรม : ตามรอยเท้าที่พ่อคิด ธ. สถิตในใจไทยนิรันดร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved