ภาพกิจกรรม : ภาพบรรยากาศตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วม พิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ตามโครงการ/ กิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved