ภาพกิจกรรม : ประชุมปิดภาคเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved