ภาพกิจกรรม : บรรยากาศการติว TEDET ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 11 สิงหาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved